Diensten

Onderzoek en advies

Varekamp Onderzoek & Advies werkt op het gebied van de gezondheidszorg en heeft een ruime ervaring met:

 • kwantitatief onderzoek (surveys, longitudinaal onderzoek, analyse en rapportage).
 • kwalitatief onderzoek (diepte-interviews, focusgroepen).

Uiteraard kunt u voor mixed methods bij mij terecht.

U kunt mij voor een geheel onderzoek inhuren, maar ook voor één of meer onderdelen van de onderzoekscyclus:

 • voorbereidend literatuuronderzoek
 • formuleren van de vraagstelling en vaststellen van onderzoeksmethoden
 • dataverzameling
 • data-analyse
 • rapportage

Ontwikkeling van voorlichtingsmateriaal

Arbeid & Gezondheid, Chronisch zieken en Empowerment zijn mijn expertiseterreinen. U kunt bij mij terecht voor:

 • folders of brochures
 • workshops of trainingen
 • nascholing
 • e-learning

Training interviewen in het kader van kwalitatief onderzoek

Tweedaagse trainingen kwalitatief interview, waarbij theorie wordt afgewisseld met oefenen. Max. 9 deelnemers. Onderwerpen:

 • Inleiding in kwalitatief onderzoek; verschillen en overeenkomsten met kwantitatief onderzoek; mixed methods
 • Verschillende typen kwalitatieve interviews, de topiclijst
 • Vragen en doorvragen
 • Focusgroepen

Deze trainingen worden in company gegeven (bijv. aan een hogeschool of bij een onderzoeksafdeling).