Over Inge Varekamp

Wetenschappelijk onderzoek

Ik heb sociologie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. De afgelopen 25 jaar heb ik met name wetenschappelijk onderzoek verricht op  het gebied van de gezondheidszorg. In 2010 ben ik aan de Universiteit van Amsterdam gepromoveerd op de ontwikkeling en evaluatie van een empowerment training voor werknemers met een chronische ziekte (Proefschrift). In 2012/13 rondde ik aan de Universiteit Utrecht een groot onderzoek naar langdurig bijstandsafhankelijken af. Naast Arbeid & Gezondheid, chronische ziekten en empowerment behoren medische ethiek, arts-patiëntcommunicatie en geestelijke gezondheidszorg tot mijn interessegebieden.

Beleidsonderzoek, journalistiek, voorlichting

Ik heb veel kortdurend beleidsonderzoek uitgevoerd, waaronder participatief onderzoek en bijvoorbeeld een quickscan naar arbeidsparticipatie van mensen met spier- en gewrichtsaandoeningen. Daarnaast werk ik zo nu en dan als journalist, o.a. voor de tijdschriften Psychologie Magazine en Genoeg, en voor Instituut Gak. Voor de Diabetes Vereniging Nederland en andere patiëntenverenigingen heb ik voorlichtingsmateriaal over werken met een chronische ziekte ontwikkeld. Voor het project WAS (Wajong, Arbeidsmarkt en Sociale Zekerheden) van Kenniscentrum Crossover schreef ik ‘Werken met een arbeidshandicap; een andere kijk op empowerment’.

Onderwijs 

Sinds enkele jaren geef ik trainingen kwalitatief onderzoek. Daarnaast ben ik docent onderzoeksvaardigheden voor artsen in opleiding. Ik beschik over een CRKBO-registratie.

Mijn kwaliteiten

Betrokkenheid, analytisch vermogen, een frisse blik en gedegenheid kenmerken mijn werk. Schrijven is mijn hobby. Dat leidt tot heldere en leesbare onderzoeksrapportages en artikelen, of het nu voor de wetenschap of voor breder publiek is. Mijn onderwijs wordt gewaardeerd vanwege mijn deskundigheid, goede feedback en de prettige leeromgeving.