Opdrachtgevers

Varekamp Onderzoek & Advies werkt voor patiëntenorganisaties en andere not-for-profit organisaties, zorginstellingen, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. Recente opdrachtgevers of samenwerkingspartners zijn o.a.:

TIPz Antwerpen: Workshop ‘Met ziekte aan de slag’,  voor mensen met Parkinson, werkers in de gezondheidszorg en HRM-medewerkers.

Hogeschool Leiden: extern beoordelaar.

In Holland: onderwijs in academische vaardigheden.

Vrije Universiteit Amsterdam: onderwijs in onderzoeksmethoden.

COC Nederland: interviewtraining.

Eerstelijnsgeneeskunde Radboudumc: interviewtraining.

Instituut Gak: journalistieke samenvattingen van afgeronde onderzoeksprojecten; inventarisatie onderzoeksinstellingen.

Netherlands School of Public and Occupational Health (NSPOH): docent kwalitatieve onderzoeksmethoden en begeleiding kwantitatief onderzoek.

Fontys Hogescholen – Social Studies: extern beoordelaar.

Pluryn en ReaCollege Nederland: ontwikkelen vragenlijst voor onderzoek onder Wajongers en werkgevers, spreker internationaal webinar.

Universiteit van Utrecht: ontwikkelen onderwijsmateriaal kwalitatieve onderzoeksmethoden; practicum interviewen.

Gentner Verlag, Buchservice Medizin: Varekamp I. (2015). Chronic diseases, comorbidity and employment, in: Return to Work; Arbeit für alle! Grundlagen der beruflichen Reintegration (ed. A.Weber, L.Peschkes, W.de Boer).

Fit for Work en Abbvie: quickscan Fit for Work? Spier- en gewrichtsaandoeningen en de Nederlandse arbeidsmarkt.

Universiteit van Utrecht: onderzoek onder langdurig bijstandsafhankelijken.

Universiteit voor Humanistiek Utrecht (UvH): training kwalitatief interview en focusgroepen.

UMCG, Dept.of Health Sciences,Community & Occupational Medicine: uitvoeren van focusgroepen over ervaringen van werknemers met kanker.

IQ Scientific Institute for Quality of Healthcare: workshop voor fysiotherapeuten over zelfmanagement.

Pallas, Health Research and Consultancy: training kwalitatief interview en focusgroepen.

Pluryn en ReaCollege Nederland: expertraadpleging arbeidsbegeleiding van jongvolwassenen met spina bifida.

Diabetes Vereniging Nederland (DVN): ontwikkelen folder DiabetesWerkt.

Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid: E-learning Basic Occupational Health Services

SGBO, De Nijmeegse bedrijfsartsenopleiding: nascholing bedrijfs- en verzekeringsartsen.

PostNL: Advies arbeidsbegeleiding van werknemers met een chronische ziekte.